Amsterdamse politiek zit al 40 jaar te slapen

Al 40 jaar lang ontmoedigt de gemeente Amsterdam het autoverkeer in de binnenstad. Met veel succes. Dus komen de bezoekers met de fiets naar de binnenstad. “Maar dat is niet de bedoeling”, schreeuwen de ambtenaren in koor. “Wij gaan jullie ruimen.”

Bij iedere herbestrating in Amsterdam de afgelopen veertig jaar wordt de rijbaan stelselmatig smaller gemaakt, worden drempels opgeworpen, verdwijnen parkeerplaatsen. Dat is niet zo maar, nee, daarover is nagedacht. En niet zo’n beetje ook. Tot nu toe zijn tientallen, misschien wel honderden beleidsnotities gemaakt om de stad autoluw te maken. De honderden beleidsplannen zijn gemaakt door honderden, misschien wel duizenden beleidsambtenaren en duizenden externe adviseurs en externe adviesbureaus. Met alle beleidsplannen is een pakhuis te vullen. Het beleid is enorm succesvol. Bijna niemand haalt het nog in zijn hoofd om met de auto de stad in te gaan. Alleen zakelijk vervoer en bestelbusjes die er niet omheen kunnen, gaan met veel tegenzin de binnenstad in.

Eén van de voorvechtsters van dit beleid is Jeanine van Pinxteren. Zij zit al tientallen jaren bovenop het dossier “Verkeer”. Eerst als “City Councillor” (echt waar het staat echt op haar Linkedin-profiel), daarna als gemeenteraadslid voor GroenLinks, toen als voorzitter van het Dagelijks Bestuur van het Stadsdeel Amsterdam en nu de stadsdelen zijn opgedoekt, is haar functie: Dagelijks Bestuurster Bestuurscommissie Stadsdeel Centrum (die titel is zo lang dat je daarvoor zelfs twee visitekaartjes nodig hebt). Een mooie en lange carrière aldus in de ambtenarij. Ze heeft ook erg veel portefeuilles: Bouwen, Wonen, Monumenten, Werelderfgoed, Verkeer, Openbare Ruimte, Inrichting, Milieu en Water. Als dat niet indrukwekkend is, weet ik niet.

Gisteren had ze haar “Finest Hour”. Ze mocht haar beleid uitleggen in het NOS Journaal. De oude, grijze dame was uit haar ivoren toren neergedaald om een journalist te woord te staan die een persbericht had gekregen van de fietsersbond. In het persbericht stelt de fietsersbond dat het belachelijk is dat er per jaar in Amsterdam 74.000 fietsen worden weggeknipt. Dat het weerzinwekkend is dat de gemeente al 40 jaar het autoverkeer ontmoedigt en daarbij niet heeft kunnen bevroeden dat het fietsverkeer zou toenemen (ondanks die honderden en honderden dure beleidsplannen). Jeanine van Pinxteren kon dan ook in het NOS Journaal vol trots vertellen dat ze “alles eraan doet” om het probleem op te lossen. Ze noemde  twee  fietsenstallingen bij naam, te weten: eentje onder het Leidseplein en eentjes onder het Beursplein.  Op de vraag van de verslaggever of die fietsenstallingen al zijn gerealiseerd of dat de eerste schop nog in de grond moet, antwoordde de gelauwerde verkeersgoeroe van GroenLinks: “Ja, de eerste schop moet nog in de grond, maar daarom moeten ook de fietsen worden geruimd anders kan de graafmachine er niet bij.” Hoe krijg je het verzonnen. Dus Amsterdam ruimt 74.000 fietsen per jaar omdat in toekomst, mogelijk, misschien, ooit, ergens een graafmachine zal worden ingezet om eventueel ergens in Amsterdam een fietsenstalling te bouwen. Dan ben je 40 jaar bezig om de automobilist te pesten, heb je 40 jaar lang niet gerealiseerd dat dat zal resulteren in meer fietsverkeer en dan verzin je ter plekke dat de ruiming plaatsvindt vanwege de graafmachine. De regenteske houding van deze bureaucraat maakt duidelijk waarom de chaos in de stad zo groot is.

Amsterdam heeft in tegenstelling tot andere gemeenten niet 1 ambtenaar op 19 bewoners, maar 1  ambtenaar op 11 bewoners. Wat hebben die dan allemaal gedaan de afgelopen 40 jaar?

 

door Joke Witz