150 politieke partijen in Tweede Kamer

door Hadjememaar

Als het zo doorgaat, hebben we straks 150 verschillende politieke partijen in de Tweede Kamer. Elke non-valeur voelt zich aangetrokken tot het ambt van volksvertegenwoordiger lobbyist voor het eigenbelang. Het pluche in Den Haag is uitermate geschikt voor mensen die niet op een andere manier aan (veel) geld en macht en aanzien en reisjes kunnen komen. Wie kunnen we zoal verwachten op het rijke pluche? Pensioenpotgraaiers, advocaten die van het tableau zijn geschrapt, querulanten, hennepkwekers, wachtgeldwachters, ontgoochelde acteurs, verwarde pennenlikkers, moedermavomineurs, veilingmeesters, omhooggevallen gemeenteraadsleden uit de provincie, cliëntelisten, ijdeltuiten, cokesnuivers, sympathisanten van Pieter Menten, kasteelheren, nepotisten, rapaille, anarchisten, gesjeesde studenten, voormalige banklobbyisten, toekomstige banklobbyisten, enzovoort.

Het eerste wat de nieuwe Tweede Kamer gaat doen na 15 maart is het woord integriteit uit het woordenboek schrappen. Er komt zelfs een wedstrijd om te kijken wie het minst integer is. De 20 minst-integere Kamerleden vormen dan het kabinet. Daarna begint het regeren: eerst worden de salarissen van de Kamerleden vertienvoudigd, iedereen krijgt een eigen kasteel en een auto met chauffeur, de democratie wordt afgeschaft, evenals onderwijs, woningbouw, zorg en werkgelegenheid. Ieder voor zich, God voor ons alles, is het parool. Het volk moet zelf maar zien hoe de samenleving gestalte krijgt. Alles wat van waarde is, wordt meteen verkocht: onderwijsinstellingen, zorginstellingen, instanties van openbaar nut, openbaar vervoer, gas, water, licht, sociale woningen, universiteiten, kerncentrales, gevangenissen, politie, marechaussee, het leger, infrastructuur, wegen, bruggen, viaducten. Alles gaat naar de markt. De opbrengt wordt verdeeld onder de Kamerleden die het geld in ijltempo met hun privévliegtuig naar Panama brengen.

 

Dit bestand is beschikbaar onder Creative Commons CC0 1.0 Universele Public Domain Dedication. De persoon die een werk voorziet van deze licentie stelt dit werk beschikbaar aan het publieke domein door, voor zover dit wettelijk is toegestaan, afstand te doen van al zijn of haar rechten op het werk in de zin van het auteursrecht en alle andere aanverwante of naburige rechten die hij of zij op het werk heeft. U kunt het werk kopiëren, aanpassen, distribueren en uitvoeren, zelfs voor commerciële doeleinden, zonder dat u daarvoor toestemming hoeft te vragen.