De ultieme marktwerking: privatisering van de Haagse politiek

Minister-president Marktwerking Rutte heeft naar alle waarschijnlijkheid zijn kerstvakantie gebruikt om na te denken over de vraag welke overheidsinstellingen hij 2015 nog kan privatiseren.

De nutsbedrijven zijn inmiddels allang geprivatiseerd waardoor de maandelijkse rekening van huishoudens voor gas, water en licht tot ongekende hoogte is gestegen. De bestuurders van deze nutsbedrijven tellen hun zegeningen en hun vette bonussen.

De zorg is voor een groot deel vermarkt waardoor de maandelijkse lasten van burgers zijn geëxplodeerd. De sociale huurwoningen zijn ook aan de markt overgedragen en de markt heeft er zijn voordeel mee gedaan. De sociale huren zijn de afgelopen jaren verdubbeld en de salarissen en bonussen van de bestuurders hebben zelfs geleid tot een parlementaire enquête. De post en de telefoon en de antennebedrijven zijn ook in private handen overgegaan. Nederland is nu het enige land ter wereld zonder postkantoren. Steeds meer Nederlanders gaan voor goede zorg naar het buitenland.

Ziekenhuizen gaan dicht, bejaardenhuizen gaan dicht, verpleeghuizen gaan dicht, thuiszorginstellingen gaan failliet, kinderopvangorganisaties zitten op zwart zaad: de lijst is oneindig. Omdat de lasten van de burgers door privatisering en marktwerking enorm zijn gestegen, houden de burgers na het betalen van hun vaste lasten geen cent over voor andere uitgaven. Met als gevolg dat nog meer bedrijven failliet gaan. Winkelstraten veranderen in spookstraten waar de helft van de winkels leeg staat. Van de 112.000 winkels zijn er al 22.000 gesloten.

Maar politiek Den Haag is blind voor de gevolgen van privatisering en marktwerking. Marktwerking Rutte droomt wellicht van een samenleving waarin alles in geprivatiseerd: de sociale dienst, de arbeidsbureaus, het onderwijs, de universiteiten, politie, brandweer, gevangeniswezen, het leger en de wegenbouw.

Maar in het lijstje van de premier zal de privatisering van de politiek hoogstwaarschijnlijk ontbreken. Maar waarom eigenlijk? De politiek gelooft heilig in marktwerking. Volgens politiek Den Haag kent marktwerking vele zegeningen: meer efficiëntie, meer kwaliteit, verlaging van de prijs en economisch groei. Een geprivatiseerde politiek is dus een politiek die efficiënter werkt, kwalitatief beter is, minder geld kost en de groei van de economie stimuleert. Dus waar wachten we nog op? Dat wil iedere Nederlander.

We beginnen natuurlijk met het aanstellen van een bestuursvoorzitter (ook wel aangeduid met CEO, van het Engelse chief executive officer). De Koning van de Marktwerking, Mark Rutte, wordt CEO. Het eerste wat we moeten doen, is het verhogen van zijn salaris naar een miljoen. Want als we dat niet doen, vertrekt hij natuurlijk naar het buitenland waar ze zitten te springen om mensen van zijn kaliber. Vervolgens moet de BV Nederland naar de beurs. Private equity, hedgefunds en pensioenfondsen wordt uitgesloten van deelname. Iedere Nederlander krijgt 1 aandeel. De ministers en staatssecretarissen worden aangesteld als commissarissen. Het parlement kunnen we opdoeken want de aandeelhouders zijn nu de baas. Er is elke week een digitale aandeelhoudersvergadering. In de vergadering wordt hoofdelijk gestemd over ieder onderwerp. Ook de positie van de CEO en de commissarissen wordt iedere week geëvalueerd. Bij gebleken ongeschiktheid worden CEO en commissarissen naar huis gestuurd. Er is geen oprotpremie of een vertrekregeling en al helemaal geen wachtgeld.

Ik denk dat het huidige kabinet het nog geen week volhoudt in de geprivatiseerde politiek. De aandeelhouders zullen de macht grijpen. Zij zullen bepalen wat er gebeurt. Zij zullen aan de touwtjes trekken. Zij zullen de democratie in het land herstellen.

Door Joke Witz

Voetnoten:

“Marktwerking belooft door de invoering van vrije concurrentie minstens vier dingen. De eerste belofte is dat aanbieders zich genoodzaakt zien om efficiënter te gaan werken. Een verbetering van de efficiëntie belooft een verbetering van de kwaliteit van het geleverde product en een verlaging van de kostprijs. Vrije concurrentie belooft tevens een evenredige kans en vrije keuze voor aanbieders om deel te nemen aan de markt. Tot slot impliceert een gezonde markt een economische groei waar iedereen, dus ook de afnemer, baat bij heeft”, aldus Henk de Greef.

“Marktwerking  is een middel om welvaart te verhogen. Een middel dat
vaak werkt, maar ook faalt. Op dit moment is marktwerking dusdanig gepolitiseerd dat het een door moralisme overgoten modegril is geworden”, Barbara Baarsma, hoogleraar Marktwerking en Mededingingseconomie aan de Universiteit van Amsterdam.