Vijand van de fietser blijft op fietspad

Een snorfiets of snorscooter is een scooter met een snelheidsbegrenzer. Verder zijn er geen verschillen. Waarom kopen mensen een snorscooter? Omdat ze geen helm willen dragen.  Waarom willen mensen geen helm dragen? Omdat een helm funest is voor hun kapsel. Dus kopen ze een snorscooter. Na aankoop wordt de snelheidsbegrenzer eraf gehaald (klusje van 5 minuten) en is de snorscooter een gewone scooter die ± 60 km per uur rijdt (als ie niet is opgevoerd) met een blauw kenteken en waarvoor de helmplicht niet van toepassing is.   

Los van de vraag waarom je door Amsterdam met gevaar voor eigen leven met 60 km per uur zonder helm over smalle fietspaden wilt jakkeren, weet iedereen in Amsterdam dat scooters alleen voor het fietspad kiezen als ze daar auto’s links en rechts  kunnen inhalen en stoplichten ontwijken.

De Tweede Kamer heeft gisteren het voorstel van de gemeente Amsterdam verworpen om snorfietsers (met een helm) op de rijbaan te laten rijden. De motie was ingediend door Sander de Rouwe (CDA)  uit Bolsward en Barry Madlener  (PVV) uit Rockanje. De motie werd gesteund door VVD en PvdA.

Tekst van de motie:

  • overwegende dat de gemeente Amsterdam in afwijking van de landelijk afgesproken regels de snorfiets wil toestaan op de (hoofd)rijbaan.

  • overwegende dat de snelheid van snorfietsers en het overige verkeer te sterk verschillen waardoor bij vermenging van dit verkeer onveilige situaties ontstaan;

  • overwegende dat het verbannen van de snorfiets naar de (hoofd)rijbaan geen oplossing is voor de totale verkeersproblematiek;

  • verzoekt de regering af te zien van maatregelen die het mogelijk maken om de snorfiets op de (hoofd)rijbaan toe te laten eventueel in combinatie met een lokale helmplicht;

 

In ieder geval is een ding duidelijk: de geachte heren De Rouwe en Madlener hebben nog nooit van hun leven in Amsterdam gefietst. Er is geen enkele  snorscooter die 25 km per uur rijdt. De argumentatie is dan ook compleet onzin, uit de lucht gegrepen. De heren hebben hun oren laten hangen naar de Bovag.

De Telegraaf hierover: “Maar volgens de Kamer levert dit gevaarlijke situaties op, omdat de snelheid van snorfietsers te sterk verschilt met het overige verkeer. Ook verschillende organisaties waren uiterst kritisch over de proef. Brancheorganisatie Bovag bijvoorbeeld liet donderdagavond al meteen weten blij te zijn dat „niet wordt toegestaan om op lokaal niveau zo'n levensgevaarlijk experiment mogelijk te maken”.

„Snorfietsen hebben een maximumsnelheid van 25 kilometer per uur en zouden zich volgens het Amsterdamse plan tussen het (vracht)verkeer op de rijbaan moeten gaan begeven. Een helmplicht zou de veiligheid moeten garanderen. Maar een helm voorkomt uiteraard geen ongevallen”, aldus de Bovag.

De ANWB had de Tweede Kamer opgeroepen om het voorstel niet te steunen en noemde het eerder al „onbegrijpelijk” dat Amsterdam snorfietsen naar de rijbaan wil verplaatsen. De Fietsersbond en Milieudefensie waren juist blij met de plannen”, aldus het verslag in De Telegraaf.

De BOVAG is een  Bond van Auto(mobiel)handelaren en Garagehouders, een belangenorganisatie en gaat niet over veiligheid. De Bovag behartigt de belangen van scooterverkopers en is geen instituut dat waakt over de veiligheid op de wegen. De Bovag behartigt de belangen van de verkopers en niet van de kopers. En de Bovag weet donders goed dat er geen enkele snorscooter 25 kilometer per uur rijdt (behalve in Bolsward misschien en Rockanje). Als de snorscooter in Amsterdam op de rijbaan zou moeten hebben rijden, zou de populariteit van de scooter enorm zijn gedaald want dan staat de scooter de hele dag in de file en moet wachten voor ieder stoplicht. Nu omzeilt de scooter de file en de stoplichten door op het fietspad te rijden. En minder populariteit van de scooter is natuurlijk fnuikend voor de scooterverkoop. Dat wil de Bovag haar leden besparen.

Het moet de afgelopen maanden een komen en gaan zijn geweest van lobbyisten in Den Haag. Lobbyisten van de Bovag natuurlijk want die hebben het meeste geld, maar ook van de Fietsersbond, van de gemeente Amsterdam, van de ANWB, van Milieudefensie. Blijkbaar hebben de lobbyisten van de Bovag gewonnen. Zij hebben Sander de Rouwe (CDA)  uit Bolsward en Barry Madlener  (PVV) uit Rockanje voor zich weten te winnnen.

Uiteraard zijn de fietsers in Amsterdam weer de grote verliezers. Jaarlijkse gebeuren er duizenden ongelukken op fietspaden waarbij (opgevoerde) scooters fietsers van hun sokken rijden. Scooters halen rechts en links auto's in en ze schromen daarbij niet het fietspad te misbruiken. Bovendien is een fietspad een fietspad. Een pad voor fietsers dus en niet voor gemotoriseerd verkeer dat met snelheden van 40 tot 80 kilometer rakelings langs de fietsers jakkert.

En wat te denken van het fijnstof. Een scooter is net zo vervuilend als 20 tot 2700 vrachtwagens (afhankelijk of de scooter wel of niet een 2-takt-motor heeft en wel of niet is opgevoerd). Dat interesseert dus helemaal niemand. De Bovag niet. Sander de Rouwe (CDA)  uit Bolsward en Barry Madlener  (PVV) uit Rockanje niet. CDA, PvdA, VVD en PVV niet. Zij laten allemaal de fietsers stikken. De fietsers moeten zich voortbewegen in een rook van fijnstof. Je adem stokt als een fijnstofkanon je passeert op het fietspad. Er waarom hebben scooters geen katalysator? Dat is ook ongewenst omdat het de scooters duurder maakt en de scooterverkopers dus schaadt.

Burgemeester Eberhard Scam City van der Laan had beloofd dat hij nog dit jaar de scooters van het fietspad zou halen. Nu weten wat zijn belofte waard is. Bedankt Eberhard. Nog veel succes gewenst bij het vertrappelen van fietsers en het wegknippen van hun vervoermiddel.


Column Joke Witz

Gewijzigde motie van de leden De Rouwe en Madlener (t.v.v. 29398, nr.434)

Kamer tegen proef met snorscooter op rijbaan

Snorfiets fijnstofkanon