Teeven en Opstelten belazeren de boel

"Veel hulpverleners die aangifte hebben gedaan van agressie en geweld hebben daar slechte ervaringen mee. Vooral represailles van de daders zijn een probleem. Dat blijkt uit een onderzoek door stichting Hulp voor Hulpverleners naar aangiftebereidheid bij de doelgroep. Meer dan 2500 hulpverleners deden mee aan de enquête. Ruim een kwart gaf aan slechte ervaringen aan een aangifte over te hebben gehouden. Vaak gaat het om represaillemaatregelen uitgevoerd door de daders, die het privéadres van de hulpverleners kenden via de aangifteprocedure", aldus een bericht van het ANP

Het kabinet, staatssecretaris Fredrik (Fred) Teeven en minister Ivo Willem Opstelten hebben  al zo vaak beloofd dat ze de privégegevens uit het aangifteformulier halen, maar blijkbaar zijn het dus loze beloftes. Met als gevolg dat de pro-deo-advocaat van de verdachten het privé-adres van degenen die aangifte hebben gedaan, doorspelen aan de criminelen. Dit is dus de reden waarom in Nederland nauwelijks nog iemand aangifte doet. Mensen kijken wel beter uit. Als je aangifte doet, staan meteen 15 broers van de dader bij jou op de stoep. De terreur van de straat zegeviert en Teeven en Opstelten doen helemaal niks.

De politie weet dit natuurlijk ook maar gaat vrolijk door met het doorspelen met de adresgegevens aan de pro-deo-advocaat van de verdachte. Hoe meer mensen bang zijn om aangifte te doen, hoe minder aangiften de politie hoeft te behandelen. Lekker makkelijk. Ook leuk voor de jaarlijkse misdaadcijfers. Teeven en Opstelten staan rond te bazuinen dat de misdaad afneemt want steeds minder aangiften. "Nederland is een stuk veiliger geworden", zingen Teeven en Opstelten in koor terwijl ze een rondedansje maken voor de televisie maken. Terwijl ze weten dat ze gewoon staan te liegen.

"Volgens voorzitter van Hulp voor Hulpverleners Jan Franx komt het zelfs voor dat gevangenispersoneel ex-gedetineerden thuis aan de deur krijgt, die verhaal komen halen", aldus het ANP "63% van de hulpverleners wordt geconfronteerd met agressie en geweld tijdens het verlenen van (nood)hulp. Het aantal incidenten is in de laatste 2 jaren zelfs verdrievoudigd ten opzichte van 2005/2006. Hulpverleners vrezen dat zij financieel nadeel ondervinden wanneer zij immateriële of materiële schade oplopen als gevolg van agressie en geweld", aldus de Stichting Hulp voor Hulpverleners. “Veel hulpverleners doen vaak geen aangifte van agressie en geweld uit angst voor represailles van de dader(s)”, aldus het onderzoek.

Als professionele hulpverleners van officiële instanties al geen aangifte meer durven te doen, weet je meteen wat de aangiftebereidheid van burgers is. De durven dat helemaal niet meer en doen alleen nog maar aangifte als dat noodzakelijk is voor de verzekering. Het vertrouwen in de politie is dus gedaald tot nul.

Het onderzoek: "Het blijkt dat het veel te vaak voorkomt dat de dader(s) van dit soort verwerpelijke gedragingen niet wordt vervolgd." Vervolgen in Nederland gebeurt ook uiterst zeldzaam.

De Telegraaf hierover: "Nederland is een walhalla voor criminelen. De kans dat je in ons land wordt gepakt, is nagenoeg te verwaarlozen. Uit onderzoek blijkt dat de kans dat een misdaad  wordt bestraft slechts 1,8 procent is. De conclusie die hieruit kan worden getrokken is: misdaad loont wel. Dit alles blijkt uit de studie  " De economie van misdaad en straf" van de Leidse rechtseconoom Ben van Velthoven. Uit de studie blijkt dat de pakkans in Nederland tussen 1950 en 1980 "gigantisch" is gedaald. Na de jaren 80 is de pakkans gestegen, maar sinds 2004 gaat het weer bergafwaarts.  Grof weg komt de berekening van Van Velthoven hierop neer: Uit studies blijkt dat Nederlanders per jaar 8 miljoen maal slachtoffer zijn van een misdaad. Van slechts 1,2 miljoen misdaden wordt aangifte gedaan. Het grootste percentage aangiften wordt geseponeerd: belandt aldus in de prullenbak. Het aantal misdaden dat vervolgens daadwerkelijk wordt opgelost EN waarbij  de daders worden veroordeeld is bijna te verwaarlozen: 1,8 procent van het aantal misdaden. De uitkomsten van de studie worden bevestigd in het jaarlijkse  rapport  "Criminaliteit en Rechtshandhaving" van het ministerie van Justitie", aldus De Telegraaf.

Teeven en Opstelten hebben al zo vaak beloofd agressie tegen hulpverleners (en tegen burgers) aan te pakken, maar deze schokkende enquête bewijst het tegendeel.

Klik hier voor de Enquête Aangiftebereidheid

Klik hier voor het onderzoek van de Stichting Hulp voor Hulpverleners

Klik hier voor het artikel in De Telegraaf: "Pakkans nagenoeg nihil"

Klik hier voor het rapport Criminaliteit en Rechtshandhaving van het Wetenschappelijk Onderzoeks- en Documentatiecentrum van het ministerie van Veiligheid en Justitie

Klik hier voor het artikel: Criminaliteit is zichtbaar puntje van ijsberg

Klik hier voor het artikel: Strafrisico gigantisch gedaald – vrees voor stijging criminaliteit

 

door Jan van Gent