Trickle-down verloedering VVD sloopt Nederland

Rutte: “Nederland is het gaafste land van de wereld.” De Koning: “Nederland is één van de prachtigste landen ter wereld om in te werken, te wonen en te leven.” Inderdaad Nederland is het gaafste land ter wereld voor prinsen, koningen, de elite, de rijken, directeuren, aandeelhouders, flitsbeleggers, belastingontduikers, henneptelers, MDMA-laboratoria, hebzuchtigen, multinationals, maar niet voor Jan met de Pet die door de neoliberalen naar het afvalputje wordt geveegd.

Sinds Rutte de scepter zwaait in het torentje is de ongelijkheid in Nederland spectaculair gegroeid. Tien jaar geleden bungelde NL nog in de onderste regionen van de grafiek, nu staat NL fier op de tweede plaats. Alleen in de Verenigde Staten is de ongelijkheid nog groter, maar als we Rutte zijn gang laten gaan, komt NL binnen zeer korte termijn op de eerste positie. Ik heb me laten vertellen dat deze grafiek sterk uitvergroot in het torentje hangt en dat Rutte geobsedeerd is door deze cijfers. Het vergroten van de ongelijkheid wordt zijn nalatenschap en hij is zo trots als een pauw. Rutte wijst elke bezoeker van het torentje op zijn grafiek en zijn succes. Hij straalt van geluk. Een brede lach van oor tot oor tekent zijn gezicht als hij zijn levenswerk bewondert.  

Tot 1980 was de gemiddelde winstmarge van bedrijven in Nederland 20 procent. Met die 20 procent konden de aandeelhouders en de directeuren worden betaald en reserves worden opgebouwd om te investeren. De gemiddelde winstmarge van bedrijven is anno 2018 maar liefst 70 procent. Dus van alle producten die u koopt, is de pure winst 70 procent. Dan zijn de belastingen al ervanaf getrokken. De werkelijke productiekosten zijn dus nog veel minder dan 30 procent. Dus als u in de supermarkt een pak wasmiddel koopt of een pakje boter of u koopt een fiets dan betaalt u eigenlijk tien keer de productiekosten. Ook als u een brood koopt van 2 euro, zit daar 1,40 euro pure winst op. In de afgelopen jaren zijn de productiekosten van een brood sterk gedaald en de materialen die worden gebruikt om het brood te maken zijn enorm verslechterd. Tegenwoordig wordt een brood gemaakt voor 10 cent en voor 2 euro verkocht alleen om de aandeelhouders, de beleggers en de directeuren te behagen. Niemand vraagt of het brood ook smaakt. Het brood smaakt natuurlijk naar schoenzolen of als je pech hebt naar een natte hond.

Omdat bedrijven geen raad weten met die enorme winst, moet het geld worden weggesluisd. Bedrijven bulken van het geld, maar investeren niet of nauwelijks. Het complete Nederlandse bedrijfsleven is volgens werkgeversbaas Hans de Boer al tien jaar aan het labbekakken. Innovatie is uit het woordenboek van het bedrijfsleven geschrapt. Snelle, hoge winsten is het enige wat telt. De winsten gaan naar aandeelhouders, beleggers, anonieme flitsbeleggers, investeerders, uitvesteerders, directeuren, Raden van Bestuur, Raden van Commissarissen, dure leasebakken, zeiljachten, exuberante wekenlange congressen op Hawaii, maar dan nog kunnen de exorbitante winsten niet worden weggepoetst. Vandaar dat in het tijdperk Rutte in Nederland 14.000 brievenbusfirma’s zijn opgericht en nog veel meer financiële adviesbureaus. Die brievenbusfirma’s weten wel raad met de miljardenwinsten. Indien nodig worden de winsten eerst witgewassen en daarna wordt de belasting ontdoken via duizenden internationale sluipwegen. Nagenoeg alle grote internationale bedrijven weten inmiddels dat Nederland het beste en het grootste en het best georganiseerde belastingparadijs te wereld is en zo kan het gebeuren dat de 14.000 brievenbusfirma’s en ontelbare adviesbureaus elk jaar duizenden miljarden wegsluizen uit Nederland. In Panama alleen ligt 4000 miljard Nederlandse winst gewoon weg te rotten. Weggesluisd door aandeelhouders en beleggers als een appeltje voor de dorst (?). Nederland wordt compleet leeggezogen. De bezittende klasse wil geen rooie cent aan de Nederlandse economie bijdragen. Bedrijven die hier in Nederland hun miljardenwinsten maken, willen geen enkele cent meebetalen aan onze infrastructuur, onze nutsvoorzieningen, ons openbaar vervoer, ons onderwijs, onze gezondheidszorg, ons welzijn. Ze maken dus wel gebruik van onze voorzieningen, maar ze willen er niet aan meebetalen. Dan gaan ze nog liever failliet.

Omdat Rutte in zijn neoliberale onwijsheid denkt dat bezittende klasse nog niet rijk genoeg is (in de afgelopen 10 jaar zijn de rijken rijker en de armen armer geworden) heeft hij besloten om alle nutsvoorzieningen van ons land te verpatsen, te veilen, te privatiseren, te vermarkten. Zo kan het gebeuren dat ons land het enige land ter wereld is zonder postkantoren, want je kan natuurlijk niet 70 procent winst maken op een postkantoor waar allemaal lastige toeristen binnen lopen met moeilijke vragen.

Al 40 jaar predikt de VVD dat een kleinere overheid goed is voor het volk en dat de markt ervoor zorgt dat concurrentie leidt tot goedkopere diensten. “Marktwerking is een zegen voor het volk”, roept Rutte te pas en te onpas. Al 40 jaar lang wordt elk jaar tijdens Prinsjesdag vol trots verkondigd dat zal worden gestreefd naar het verlagen van de overheidsfinanciën. Maar wie de cijfers erbij pakt, ziet dat al 40 jaar lang iedere jaar op rij de overheidsfinanciën in omvang toenemen. Er gaat steeds meer overheidsgeld (belastinggeld dus) naar zinloze onderzoekjes die worden gegund aan vriendjes van de patjakkers en naar externe inhuur van adviseurs afkomstig van adviesbureaus van vriendjes van de patjakkers.

Uit naam van de (zogenaamde) verlaging van de overheidsfinanciën worden onderwijs, sociale zekerheid, gezondheidszorg, sociale woningbouw, nutsvoorzieningen zoals gas, licht en water, openbaar vervoer (zoals de Nederlandse spoorwegen en bus en tram) geprivatiseerd. Meestal waren het nutsbedrijven waaraan het land, het volk honderden jaren had gewerkt. Voorbeeld 1: vanaf de oprichting in 1837 van de Hollandsche IJzeren Spoorweg-Maatschappij heeft deze onderneming stap voor stap, dubbeltje voor dubbeltje met geld van passagiers en van de overheid een spoorwegennet aangelegd en treinen gekocht. Het hele bedrijf (wat dus eigenlijk van het volk was) is in één keer, hup, aan de hoogste bieder verkocht. De koper is gedreven door hebzucht en wil het onderste uit de kan. Voorbeeld 2: de koper van het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie (PTT), heeft eerst al het onroerend goed verkocht (en weer terug gehuurd), toen alle auto’s verkocht en tenslotte alle fietsen verkocht. Het nieuwe bedrijf (wat ook een bedrijf van het volk was, opgebouwd door het volk) heeft geen bezittingen meer. Al het geld dat is binnen geharkt met de verkoop van bezittingen is vervolgens verdwenen in de diepe zakken van de aandeelhouders. Tot slot werden de postbodes ontslagen. Die konden hun baan als ZZP’er terug krijgen tegen het minimumloon. Moesten ze wel zelf even van hun eigen geld een bestelauto of een fiets kopen.

De hebzucht is dus al tien jaar aan de macht. Een paradijs voor snelle jongens, patjepeeërs, patjakkers. Die weten wel raad met de miljarden die rondgaan in de gezondheidszorg. Van het totale bedrag dat de overheid (de belastingbetaler dus) en de consument (via de verplichte maandelijkse premie voor de zorgverzekering) ophoesten, wordt slechts een schijntje aan de zorg besteed. Het meeste geld verdwijnt in de zakken van directeuren, de patjakkers, de managers, de beleggers, de aandeelhouders in het zorgcircuit die op hun beurt de miljardenwinst met gezwinde spoed het land uit brengen.  

Behalve een internationaal erkend belastingparadijs is Nederland ook de grootste narcostaat ter wereld en het centrum van de witwasindustrie. Rutte en consorten reageren als “geschokt” als hen voor de zoveelste keer cijfers wordt voorgelegd over de productie van hennep en synthetische drugs in Nederland en cijfers over de doorvoer via Schiphol en de haven van Rotterdam van heroïne, cocaïne, hennep en hasj. De neoliberalen snappen niet dat een kat in het nauw rare sprongen maakt, dat een burger die ontdaan wordt van alle hoop op een betere leven zich in de criminaliteit stort. Nergens in de wereld zijn zoveel thuiskwekers met een kleine hennepplantage op zolder, nergens in de wereld zijn zoveel boeren actief in de productie van drugs louter en alleen omdat in de corporatie, de elitocratie, de plutocratie die de neoliberale kliek rond Rutte geschapen heeft geen plaats is voor Jan met de Pet. Jan met de Pet krijgt geen vaste baan, kan geen goed onderwijs betalen, krijgt geen sociale huurwoning, kan fluiten naar goede gezondheidszorg, ziet zijn pensioenreserves verdampen, heeft geen hoop op een betere toekomst voor zichzelf, zijn familie en zijn kinderen en kleinkinderen. Hij zoekt zijn heil aldus in de criminaliteit want er moet wel brood op de plank komen.

Als Jan met de Pet een keer geen geld heeft om zijn premie zorgverzekeringen te betalen, krijgt hij meteen een dwangbevel in de bus van de zorgverzekeraar die miljarden op de plank heeft liggen. De zorgverzekeraar schakelt een deurwaarder in en een incassobureau en met bijstand van de politie wordt zijn voordeur ingetrapt. Hij wordt afgevoerd en gegijzeld. Als hij een eigen huis heeft of een auto moet dat worden geveild, hij krijgt een loonbeslag, hij staat met al zijn hebben en houden op straat, door het verzuim wordt hij ontslagen en hem wordt een uitkering geweigerd. De incassobureaus en de deurwaarders en de zorgverzekeraars gaan er me de poet vandoor en laten Jan met de Pet en zijn gezin berooid achter.

Jan met de Pet kan zich ook al tien jaar geen nieuwe auto permitteren. Hij moet genoegen nemen met de afdankertjes van elite: dure leasebakken die na drie jaar compleet zijn afgeragd en afgetrapt en uitgewoond, met remschijven die tot op de draad zijn versleten. De leasebakrijders hoeven zich geen zorgen te maken om BPM en BTW en wegenbelasting en autoverzekering. Die kosten neemt de baas voor zijn rekening of de fiscus. Jan met de Pet kan de kosten nergens declareren. De koopkracht van Jan met de Pet zit al 40 jaar op de nullijn terwijl de winsten van bedrijven hallucinante vormen aannemen. Al 40 jaar lang krijgt hij er geen cent bij. Al 40 jaar gaat hij in inkomen erop achteruit.

Ook de kosten van het zinloze klimaatakkoord komen voor 100% op het bordje van Jan met de Pet. Het klimaatakkoord geldt niet voor Schiphol, vliegverkeer, Shell, vrachtverkeer, kolencentrales, kolengestookte elektriciteitscentrales, biomassa-import, haven Rotterdam, dieselgestookte binnenschepen, binnenschepen die gif door de diesel mengen, zakelijke rijders, dieseltractors. Dus terwijl alle patjakkers vrolijk de aardkloot blijven bevuilen, moet Jan met de Pet dokken. Hij moet een warmtepomp kopen, zijn huis isoleren, een elektrische auto kopen. De patjakkers en de banken en de overheid staan al handenwrijvend te wachten op de toestroom van klimaatklanten die voor veel te veel geld moeten voldoen aan zinloze klimaatmaatregelen die uiteraard wel goed uitpakken voor de zakenlui. Rutte is groot voorstander van het klimaatakkoord (zegt hij) en van een forse reductie van de CO2-uitstoot (zegt hij) maar tegelijkertijd is hij groot voorstander van forse uitbreiding van de vliegvelden Schiphol (1 miljoen vliegbewegingen), Eindhoven, Rotterdam/The Hague, opening vliegveld Lelystad. Vliegvelden zijn nodig voor zijn vrinden bij Shell en Unilever. Rutte vindt het geen probleem als elke Nederlander hierdoor aan de beademing moet met een vaasje zuurstof. Rutte is voorstander van duurzame uitbreiding van Schiphol. Iedereen (vooral politici en ondernemers) misbruiken het woord duurzaamheid. Duurzaamheid in luchtvaart = onmogelijk. Duurzame auto = bestaat niet. Duurzame landbouw = sprookje. Duurzaam bankieren = reclameslogan. Duurzaam vlees = lachertje. Nederland heeft inmiddels de smerigste lucht van heel de wereld. Nederland is wereldwijd kampioen is de uitstoot van stikstofdioxide  (door de luchtvaart). Dat is inmiddels door Jan en Allemaal over de hele wereld gemeten en berekend en vastgesteld, maar volgens Rutte zijn het allemaal leugens.

Om de verzorgingsstaat te slopen en het pure kapitalisme in te voeren, is inmiddels de democratie afgeschaft. Het regeerakkoord is dichtgetimmerd en in beton gegoten, de oppositie is monddood gemaakt, het referendum is afgeschaft en iedereen die protesteert, wordt weggezet als opruier, extreem rechts, verward, nationalist, fascist of nazi. Zelfs de gele hesjes worden door politiek Den Haag bestempeld als extreem rechts: Mensen die de afgelopen tien jaar hun baan zijn kwijtgeraakt, bouwvakkers die werden ontslagen en als ZZP’ers in de bouw konden terugkeren tegen het minimumloon, jongeren die alleen als freelancer, uitzendkracht, 0-uurcontractant, dagloner, ZZP’er aan de slag kunnen en never nooit niet een huis kunnen kopen, leraren die zien dat de kwaliteit van het onderwijs door bezuinigingen achteruit holt (inmiddels 2 miljoen laaggeletterden en analfabeten in Nederland, dat zijn dus mensen die 14 jaar in de schoolbankjes hebben gezeten), mensen in de gezondheidszorg waarvan er de afgelopen tien jaar 50.000 de laan zijn uitgestuurd wegens sluiting bejaardenhuizen, verzorgingshuizen, inrichtingen voor psychiatrische patiënten, ziekenhuizen, huisartspraktijken. Al deze mensen worden door Den Haag betiteld als extreemrechts. Het gaat zelfs zo ver dat degenen die op facebook en twitter iets posten over de gele hesjes de politie aan de deur krijgen. Maar de burgers kunnen niet stil blijven zitten en hun ondergang afwachten.  Als burgers onrecht wordt aangedaan door de eigen overheid, zullen zij naar een uitweg op zoek gaan. De enige weg voor de burgers is jammergenoeg vaak de criminaliteit, de hebzucht, de verloedering, de oplichterij, het dievenpad. De burgers rest niets anders dan het voorbeeld van de overheid te volgen: de trickle-down verloedering van een complete samenleving. Het duurt minstens 40 jaar om de schade aangericht door Rutte te repareren.

Maar zoals een legendarisch 12e eeuw Chinese spreekwoord luidt: "Een volk dat onrecht is aangedaan, kan de wereld in beweging zetten."